Lezing: Activeer je Zelfhelend Vermogen

  door Richard Postma en Janneke Tops

   

  Tijdens deze lezing nemen Richard en Janneke de luisteraars mee in hun ontdekking van het activeren van het zelfhelend vermogen in de praktijk.

  Nadat Richard in 2014 ernstige klachten kreeg door straling van electro-magnetische velden, werden ze met hun neus op de feiten gedrukt en hebben ze tijdens een korte maar intensieve periode aan den lijve ondervonden hoe het zelfhelend vermogen geactiveerd kan worden.

  Tot en met 2011 woonden ze gedurende dertien jaar met hun twee kinderen in Frankrijk op een levendige, ecologische gemeenschap die ze met een aantal mede-pioniers vorm gaven (Ecolonie). Dit was een boeiende een leerzame periode waarin ze veel levenservaring opdeden en onder andere de basis werd gelegd voor hun huidige inzichten omtrent het zelfhelend vermogen.

  In 2012 zijn ze weer in Nederland komen wonen, waar ze na twee jaar ontdekten dat zowel Richard als één van hun kinderen flink ziek werd van electromagnetische straling. Deze EHS (Electro Hyper Sensitiviteit)-klachten namen in rap tempo dusdanig ernstige vormen aan, dat gewoon werken en naar school gaan niet meer mogelijk was. Ook nu was het weer pionieren, want doktoren en de meeste andere mensen begrijpen en weten over het algemeen weinig van stralingsallergie. En dat terwijl er inmiddels steeds meer mensen klachten krijgen gerelateerd aan overmatige blootstelling aan straling.  

  Gelukkig hadden ze tijdens hun tijd in Frankrijk al veel over dit onderwerp gehoord en er vanalles over bestudeerd. Ook kenden ze meerdere EHS-deskundigen, waardoor ze snel een aantal maatregelen konden treffen in hun eigen leefomgeving om de stralingsbelasting te verminderen. Verhuizen naar een stralingsarme plek en aanpassingen in huis op het gebied van electro-magnetische velden brachten verbetering, maar losten de allergie nog niet op.

  Richard was al langere tijd op het spoor van het fenomeen zelfhelend vermogen, en stond nu voor de uitdaging om dit zelf toe te passen. Met hulp van een oude vriend kwam het proces van bewustzijnsverandering, wat aan de basis ligt van het activeren van je zelfhelend vermogen op het diepste niveau, in een stroomversnelling. Binnen enkele maanden verbeterde Richard's gezondheid met grote sprongen en inmiddels zijn de EHS-klachten verdwenen.

  Met deze lezing willen Richard en Janneke graag hun ervaringen met jullie delen. Het activeren van je zelfhelend vermogen is een proces dat zich op verschillende niveaus afspeelt, zowel op het stoffelijke, ziele- als geestelijke niveau. Voor het oplossen van de stralingsallergie van Richard was het nodig om op geestelijk niveau een aantal stappen te zetten. 

  Tijdens deze lezing zullen ze vertellen over onze eigen ervaringen op dit gebied, en wordt het zelfhelend vermogen ook breder belicht. Er zijn namelijk meer voorbeelden van mensen die hun zelfhelend vermogen succesvol hebben geactiveerd. Ze hopen zo de aanwezigen handvatten te geven zodat ook zij zelf deze inzichten kunnen toepassen. Want iedereen heeft dit vermogen in zich, de kunst is om het te activeren.

  Wees welkom bij deze lezing!

  Voor data, locaties en opgave: kijk bij Agenda.

  Disclaimer: Deze lezing is informerend en inspirerend van aard, en is in geen geval een vervanging van een  consult bij of advies van een deskundig genezer. Zeker bij serieuze klachten is een bezoek aan een deskundig genezer altijd aan te bevelen.