Janneke Tops

  In 2016 zag ik letterlijk voor mijn ogen gebeuren dat mijn man Richard in relatief korte tijd genas van een flinke stralingsallergie. Dat deed hij  zelf, zonder steun uit de medische hoek, maar wel met de hulp van een oude vriend die hem op het goede spoor zette.  Deze genezing en alles daaromheen heeft in ons gezin heel wat voeten in de aarde gehad, en letterlijk gezorgd voor een aardverschuiving, in de positieve zin van het woord. 

  De afgelopen jaren zijn daardoor voor mij, dankzij nieuwe en tevens oeroude inzichten, heel veel puzzelstukjes op zijn plaats gevallen over hoe onze schepping in elkaar zit, waarom de dingen gaan zoals ze gaan, en hoe je in je dagelijkse leven alles veel beter kunt laten stromen door afgestemd te zijn op de zuiverste Bron, het pure Licht en natuurlijk door je eigen verantwoordelijkheid te nemen voor een gezond leven in de breedste zin van het woord.  

  Als 'strijder voor een betere wereld' was het al sinds mijn studie biologische landbouw in Wageningen mijn bedoeling om anderen te inspireren om gezonder en rechtvaardiger te gaan leven door het zelf te gaan doen: 'practice what you preach'. Door in de praktijk zelf volgens ecologische inspiratie te gaan leven en erover te vertellen, en te laten zien dat dat mogelijk is als je met een aantal gelijkgestemden de krachten bundelt. En ecologisch is voor ons meer dan gezond leven: 'eco' stamt af van het woord Oikos, en dat betekent ook: 'het thuis van de ziel'. Gedurende 13 jaar woonden we op een ecologische woongemeenschap in Frankrijk, waar onze beide kinderen zijn geboren. Richard en ik hebben daar  bijgedragen aan het ontwikkelen van een prachtige plek die inmiddels al duizenden mensen heeft geïnspireerd tot een meer ecologische leefstijl. Maar ondanks het feit dat we ons al die jaren met hart en ziel voor de ontwikkeling van deze plek hadden ingezet, bleek de tijd in 2011 toch rijp voor nieuwe uitdagingen, en zijn we weer in Nederland gaan wonen. Hier ben ik onder andere cursussen en advies gaan geven op het gebied van ecologisch moestuinieren vanuit mijn eigen bedrijf Gezonde Moestuin.

  In 2014 ontdekten we dat zowel Richard als één van onze kinderen flink ziek werd van electromagnetische straling. Deze EHS (Electro Hyper Sensitiviteit)-klachten namen op een gegeven moment dusdanig ernstige vormen aan, dat gewoon werken en naar school gaan niet meer mogelijk was. In 2015 werd Richard weer op het spoor van het activeren van het activeren van zijn zelfhelend vermogen gezet. Dit fenomeen kende hij al lange tijd, maar nu kwam er een doorbraak en dankzij diepe inzichten heeft hij dit principe succesvol kunnen toepassen op zijn eigen situatie. Richard kan nu weer leven en werken als voorheen, zonder de klachten die hij vanaf 2014 kreeg. 

  Door de nieuwe inzichten die de afgelopen jaren helder zijn geworden, ben ik zelf ook in een transformatie terecht gekomen: van Ecologisch Moestuinadviseur naar Lichtwerker, waarbij het Licht, de Liefde, de Inzichten linea recta uit de Geest komen en alles doorstralen. Strijden hoeft niet meer, sterker nog, strijden belemmert het stromen, en het mag juist weer stromen! De kunst daarbij is om goed af te stemmen en te herkennen wat rechtstreeks uit de Bron komt en waar de ruis op de lijn zit. Achteraf gezien zat er bij mij in het verleden nog aardig wat ruis op de lijn, ook al vond ik zelf dat ik  wel goed bezig was. En die 'betere wereld'? Daar werken we nog steeds aan. Nu vanuit een wezenlijk andere dimensie is het nog steeds: 'practice what you preach'. 

  Gelukkig baart oefening kunst in onze nieuwe aanpak: het is vooral een kwestie van doen en open staan voor het ontvangen en geven van de juiste hulp. Graag help ik in mijn dagelijkse leven dan ook daar waar het passend is andere mensen, in dit proces van helder krijgen van wat er speelt en wat kan helpen om allerlei belemmeringen op te lossen. De oprichting van het Platform Zelfhelend Vermogen was een logische stap in dit hele proces, waarbij we met een aantal gelijkgestemden zowel lezingen als consulten aanbieden waar iedereen die dat wil gebruik van kan maken.

  Met de lezing ‘Het activeren van je Zelfhelend Vermogen’ willen Richard en ik graag onze ervaringen en inzichten met jullie delen. We vertellen dan zowel ons eigen verhaal, als ook over het zelfhelend vermogen in de bredere context. Het activeren van je zelfhelend vermogen is een proces dat zich op verschillende niveaus afspeelt, zowel op het stoffelijke, ziele- als Geestelijk niveau, en we hebben de afgelopen jaren op alle drie de niveaus van alles beleefd wat ons inzicht heeft aangescherpt. We hopen met deze lezing de aanwezigen handvatten te kunnen geven zodat ook zij hun eigen zelfhelend vermogen kunnen stimuleren. Want iedereen heeft dit vermogen in zich, de kunst is om het te activeren.